Wydruk zdjęć

Wywołujemy na miejscu zdjęcia ze wszystkich nośników cyfrowych i analogowych tj.:

- pendrive'a,

-dysków zewnętrznych,

- płyt CD,DVD,

-kart pamięci,

- e-maila (możesz bezpośrednio wysłać pliki na adres: pliki@foto-graficy.pl),

-telefonów komórkowych,tabletów,smartfonów,

-negatywów,

-slajdów (diapozytywów),

-klisz,

-"zdjęcie ze zdjęcia".